dijous, 3 de maig del 2018


CINEMA
El dia 10 d’Abril, va venir, a la classe de 6è,  una educadora del museu del cinema de Girona. Ens va explicar com van ser els inicis de l’animació, perquè estem fent un projecte del cinema.
A la maleta de la màgia de l’animació ens va presentar alguns aparells que ara ús ensenyaré:
Trauma trop:  

                                 Zoòtrop:

Praxinoscopi:   

                                     Filoscopi:


Obturador:     

                                       IVÁN, BERTA I ALLISON