dijous, 11 de juliol del 2013

Tutories i especialistes 
Curs 2013-14

P-3: Núria Simón
P-4: Montse Gonzàlez
P-5: Eulàlia Jané
1r:    Montse Carol
2n:   Reyes Ruibal
3r:   Marta Casacuberta
4t:   Mireia Vilalta
5è:   Conxi Julve
6è:   Joan Carles López
Música: Elisenda Martí
Plàstica: Sylvia del Amo
Educació Física: Lucrecia Luján
Anglès: Marta Casacuberta
Secretari acadèmic: Joan Carles López
Cap d’estudis: Glòria Luengo
Director: Ferran Català