dilluns, 7 de setembre del 2015EQUIP DOCENT
Curs 2.015-2016

EDUCACIÓ INFANTIL
Tutora d’E.I. 3 anys:Núria Simon
Tutora d’E.I. 4 anys:Montse Gonzàlez
Tutora d’E.I. 5 anys: Marta Boix
Vetlladora: Cristina Orrasco
                                   TEI: Pilar Ávila  

CICLE INICIAL
Tutora de 1r: Montse Carol
Tutora de 2n:Reyes Ruibal
Suport C.I. Núria Revés

CICLE MITJÀ
Tutora de 3r: Marta Casacuberta
Tutora de 4t: Mireia Vilalta
Suport CM:Glòria Luengo

CICLE SUPERIOR
Tutora de 5è: Conxi Julve
 Tutor de 6è: Joan Carles López:
Suport CS: Ferran Català

ESPECIALISTES
Música:Elisenda Martí
Plàstica: Núria Revés
Anglès : Elisenda (P-5 i CI),
Marta (CM) i Mónica (CS)
Educació Especial: Noemí Higueras
Educació Física: Lucrecia Lujan