dilluns, 14 d’octubre de 2013

Agenda 21 escolar

El divendres 11 d'octubre Tres alumnes del centre, el director i una mare de la comissió de sostenibilitat van anar al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona a signar el compromís amb el programa Agenda 21 Escolar per tres anys.
Què és l'Agenda 21 escolar?
L'any 1992 va tenir lloc a Rio de Janeiro la Cimera de la Terra per afrontar problemes planetaris com l'exhauriment dels recursos i les desigualtats en la seva distribució, la contaminació que posa en perill la salut de les persones o la destrucció de la diversitat de la vida. Barcelona s'ha compromès i està elaborant la seva Agenda 21 a través d'un procés participatiu. Tots ens hi podem implicar: cada ciutadà, cada empresa, associació i entitat, cadascú al seu nivell, pot elaborar la pròpia Agenda 21. Les escoles també.
L'Ajuntament anima els centres educatius (professorat, alumnat, monitors, personal no docent i famílies) a fer la seva AGENDA 21 ESCOLAR, com a projecte d’educació, participació i implicació cívica.