dilluns, 28 de març de 2011

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

La Llei d'Educació de Catalunya, per tal de potenciar la participació de les famílies en l'educació dels seus fills i filles, decreta que cada centre ha d'elaborar la seva carta de compromís educatiu. En aquesta carta s'han d'especificar uns compromisos per part del centre i d'altres per part de les famílies o tutors/es legals.

Seguint el model del Departament hem elaborat un esborrany que es treballarà a la comissió de convivència del Consell Escolar , posteriorment s'aprovarà per aquest òrgan de la nostra escola, i l'haureu de signar totes les famílies al llarg del curs vinent. Per tal de que aquesta carta sigui el més consensuada possible. Us agrirem que envieu comentaris amb els vostres suggeriments. (també podeu fer arribar a l'equip directiu en altre format qualsevol aportació). Podeu veure l'esborrany a l'enllaç del final d'aquest article.

La carta de compromís educatiu formalitza la corresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant i jove.
L’educació de les persones és un procés complex i dinàmic en què conflueixen la família, l’escola i l’entorn. La complicitat en què tots els agents comparteixin el coneixement de la realitat personal i social de l’alumnat permet arribar a acords sobre estratègies i actuacions per afavorir-ne el procés educatiu, cadascú des de la seva responsabilitat i àmbit d’actuació.

 La coherència educativa de tots els agents implicats en l’educació exigeix la relació i el diàleg entre les famílies de l’alumnat i els professionals de l’educació, amb la finalitat d’afavorir l’èxit educatiu. En aquest sentit, la carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i les complicitats entre la família i el centre.

Finalitats:
Aquesta carta ha de contribuir, entre d’altres, a les finalitats següents:
 • Millorar la informació i la comunicació entre el centre i les famílies.
• Compartir amb l’alumnat i amb les famílies els principis i continguts del projecte educatiu del centre.
 • Facilitar a l’alumnat i a les famílies l’exercici dels seus drets i el compliment dels deures.
• Vincular el centre i la família, mitjançant el compromís i l’acció tutorial.
• Potenciar el sentiment de pertinença de l’alumnat i de les famílies a la comunitat educativa.
• Impulsar fórmules organitzatives que afavoreixin la implicació de les famílies en el fet educatiu.
• Afavorir una acció coherent dels agents educatius que intervenen en el procés educatiu i que contribueixen al desenvolupament integral de la personalitat.
• Implicar la família en l’adopció de les mesures educatives alternatives o complementàries que s’escaiguin per atendre les necessitats específiques de l’alumnat.
 • Fomentar la convivència i el bon clima escolar.

Cliqueu l'enllaç per veure l'esborrany de la carta de compromís:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BwcgJCmDUtBKZGI1Mjk5NjEtZjdlZi00YWUyLWJkNGQtNmJmNTY1OThmZWMw&hl=ca

7 comentaris:

Unknown ha dit...

No puc obrir el document:
"No podem recuperar el document per a la visualització o bé no teniu permís per visualitzar-lo.
Torna-ho a provar més endavant."

Drac Blau ha dit...

Ho sento, havia pujat el document com a privat. Crec que ja ho he solucionat.

Anònim ha dit...

Em sembla una proposta molt encertada canviar la cursa per la festa de l'esport. Gràcies per aquesta innovació, crec que molts nens i nenes us ho agrairan. Endavant!

Anònim ha dit...

Hola sóc la Sandra de 6è la gimcana és molt divertida per que hi ha la sorpresa jeje,els monapatins,la batuka etc a mi m'garada la idea més que la cursa.

Anònim ha dit...

Hola, sóc la Eva de 5è.
I a mi em sembla bé que la cursa del parc del Pegaso es canvii, perquè de tant en tant es tenen que canviar les coses.A més a més a mi no m'agrada molt correr i crec que canviaro serà divertit...
Resumin: em sembla una fantàstica idea, ENADAVANT!!!!

Anònim ha dit...

Hola,

He llegit la "Carta de compromís educatiu" i sóc conscient de la feina que ha suposat per a la comunitat educativa implicada arribar a aquest esborrany. Les meves sinceres felicitacions a les persones que hi ha darrera d'aquesta carta. Però...ara queda la part més feixuga, la del dia a dia, la del COMPROMÍS que hem de prendre TOTS, escola i famílies, per a portar a terme aquest MERAVELLÓS PROJECTE que és l'EDUCACIÓ.

Endavant! Aquestes "personetes" són el futur.

"Només una mare"

Anna ha dit...

Hola, sóc l'Anna de 5è.
Em sembla que canviar la cursa del parc de la Pegaso ha estat una gran idea, perque de tant en tant no està malament canviar d'activitats.
Jo m'ho passo molt be en les dues activitats.

Adéu
Anna