dijous, 28 de febrer del 2008

Calendari per a la preinscripció 2008-09
- Publicació de l'oferta inicial: 12 de març de 2008.
- Presentació de sol·licituds: del 25 de març al 4 d'abril de 2008.
- Publicació de sol·licituds baremades : 14 d'abril de 2008.
- Reclamacions a les sol·licituds baremades : 15, 16 i 17 d'abril de 2008.
- Publicació llistes baremades definitives: 22 d'abril de 2008.
- Publicació de l'oferta final: 19 de maig de 2008.
- Publicació alumnat admès: 26 de maig de 2008.
- Període de matrícula: del 9 al 13 de juny de 2008.
- Confirmació de continuïtat de l'alumnat que segueix al centre: abans del 27
de juny de 2008, segons el calendari que estableixi cada centre.